Úvodní strana » Kontakt » Domovní řád

Domovní řád

„CHATA U JELENA“  vydává pro provoz a pobyt v rekreačním objektu „CHATA U JELENA“ toto nařízení:

1) Přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém objektu! 

2) Přísný zákaz pokládání či sušení jakýchkoliv předmětů na akumulačních kamnech! 

3) Při nástupu jsou ubytování povinni ustanovit svého nástupce, který řádně převezme a následně předá zpět objekt zástupci rekreačního objektu na základě podepsaného předávacího protokolu. 

4) Ubytování probíhá v den příjezdu do 19:00. V den odjezdu je třeba se vystěhovat do 10:00. 

5) Během pobytu nepřemisťujte nábytek z místnosti do místnosti. 

6) Po domluvě se správcem je možno využít posezení s krbem. 

7) Zákaz vstupu na půdu a do sklepa.

 8) Odpad, který vznikne při pobytu, třiďte do pytlů připravených u popelnic (plasty, papír), ostatní odpad vhazujte do popelnic. 

9) Zákaz nechávání zbytků potravin. 

10) Je nutno dodržovat noční klid po 22.00. 

11) Veškeré závady je potřeba (dle jejich povahy) okamžitě či při předání objektu nahlásit kontaktní osobě. 

12) Při problémech se obraťte na kontaktní osobu. 

13) V případě poškození majetku rekreačního objektu bude účtována úhrada škody v plném rozsahu. 

14) Při nedodržení výše uvedených bodů rekreační objekt okamžitě zruší další pobytu bez jakékoliv náhrady nocležného či náhradního ubytování.

 

Kontaktní osoba:  Margot Chudá (776 259 087) - provozní objektu

OPĚT OTEVŘENO!

DLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ jsme povinni držet se těchto pravidel

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS


 

Pokoje a sauna!


čeká Vás větší odpočinek díky pobytu v sauně 


Každá rezervace musí být provedena písemně, proto prosíme, upřednostňujte při komunikaci s námi náš email

ujelena.jeseniky@gmail.com


Informace a rezervace

+420 733 380 696


Nejaktuálnější novinky a akce do Vašeho emailu:

Pole označená * jsou povinná.

 

facebook-1799690_1280.png