Úvodní strana » Ubytování » Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zájemce dává tímto Chatě U Jelena souhlas, aby Chata U Jelena a subjekty působící v rámci skupiny REALITY INVESTING v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávali a v souladu se zákonem archivovali jím poskytnuté osobní údaje obsažené v této smlouvě, a to pouze za účelem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, tedy v rozsahu nezbytně nutném k poskytování služeb a plnění dle této smlouvy, k čemuž není souhlas vyžadován.

Marketingový Souhlas se zpracováním údajů

Zájemce uděluje Chatě U Jelena a též subjektům působícím v rámci skupiny REALITY INVESTING marketingový souhlas, aby mu v budoucnu zasílali na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu obchodní sdělení, a to včetně obchodních sdělení třetích stran. Souhlas je dobrovolný a Zájemce jej může kdykoliv odvolat (odesláním e-mailové zprávy na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy, nebo zasláním písemného sdělení na adresu sídla Zprostředkovatele. Zájemce má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Pokud Zájemce chce tato svá práva využít, může svou stížnost, námitku nebo žádost o informace ohledně zpracování osobních údajů zaslat na výše uvedené kontakty. Váš souhlas bude platit 10 let od jeho udělení. Zprostředkovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje Zájemce jméno a příjmení, rodné číslo, u fyzické osoby podnikající obchodní firmu, IČO a sídlo, datum narození, kontaktní adresa, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o nemovitostech, informace o využívání služeb, informace ze žádostí o služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Zájemcem a Zprostředkovatelem, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, které Zprostředkovatel získává přímo od Vás jakožto subjektu údajů, z veřejně dostupných zdrojů, včetně informací ze sociálních sítí a internetu, z průzkumů a uživatelských testování, nebo od spolupracujících třetích stran. Účelem zpracování je provádění marketingu spočívajícího ve vypracovávání a zasílání nabídek služeb poskytovaných členy skupiny REALITY INVESTING a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingovém zpracování, analýzách a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

OPĚT OTEVŘENO!

DLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ jsme povinni držet se těchto pravidel

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS


 

Pokoje a sauna!


čeká Vás větší odpočinek díky pobytu v sauně 


Každá rezervace musí být provedena písemně, proto prosíme, upřednostňujte při komunikaci s námi náš email

ujelena.jeseniky@gmail.com


Informace a rezervace

+420 733 380 696


Nejaktuálnější novinky a akce do Vašeho emailu:

Pole označená * jsou povinná.

 

facebook-1799690_1280.png